Gasosas

gasoso
Estado Gasoso: os proxectos na súa fase inicial son simplemente ideas, sen forma nin volume.

Moen coma o vento

proxecto dos muiños de Nebra

O muíño de Cornido, pola súa singularidade construtiva e o muíño de Tores coma característico, representan a tecnoloxía tradicional dos muíños de Nebra que pervive na economía, nas actividades comunitarias e no coñecemento da...

Ler máis...

Add a comment